Virtualna regionalna mreža seizmoloških stanica

  Virtualna regionalna mreža Seizmološkog zavoda Crne Gore uključuje više od 90 seizmoloških stanica: stanice seizmološke mreže Crne Gore i drugih seizmoloških institucija iz Evrope. Kompjuterski program SeisComP3 (GFZ Potsdam) se koristi za automatsku akviziciju i obradu seizmičkih signala, kao i za razmjenu podataka u realnom vremenu sa drugim seizmološkim centrima. Razmjena podataka je ostvarena sa sledećim mrežama: MN (MedNet), SL (Slovenija), IV (Italija), RS (Republika Srpska), RO (Rumunija), KV (Kosovo), BS (Bugarska), CR (Hrvatska), SJ (Srbija), MK (Makedonija), AC (Albanija) i HT (Grčka).
   Sve stanice seizmološke mreže Crne Gore (PDG, BEY, BRY, HCY, ULC, PLE, PVY, BUM, NKME, NKY, UPM, DRME, CEME, KOME) su dostupne na Internetu za razmjenu podataka u realnom vremenu. Automatska obrada zemljotresa obavlja se korišćenjem SMART Quake (Geotech Instruments, Dallas) i SeisComP3 (GFZ, Potsdam) programa. Softver Analiza (B. Glavatović, Seizmološki zavod Crne Gore) koristi se za rutinsku analizu digitalnih seizmograma i obradu parametarskih podataka o zemljotresima.
Raspored seizmoloških stanica Virtualne regionalne
mreže Seizmološkog zavoda Crne Gore
   
   
 
   
06/01/2016