Organizacija Sektora za seizmologiju

Sektor za seizmologiju je organizovan u dva stručna odjeljenja:

Odjeljenje za instrumentalnu i inženjersku seizmologiju, u kojem se obavljaju poslovi registrovanja seizmoloških podataka za zemljotrese u Crnoj Gori, susjednim područjima i šire, zatim održavanje tehničke ispravnosti svih seizmoloških i GPS instrumenata u mreži stanica na području Crne Gore, regularno kalibrisanje seizmografa i akcelerografa, kao i poslovi osavremenjivanja seizmološke instrumentalne tehnike za registrovanje zemljotresa, analiza i obrada digitalnih akcelerograma, održavanje baze akcelerograma, pripremanje studija seizmičkih mikrorejonizacija lokacija građevinskih objekata, utvrđivanje elemenata seizmičkog rizika i td.

Odjeljenje za analizu i obradu podataka, u kojem se obavljaju poslovi sistematizacije, kompjuterske analize i obrade seizmoloških i GPS podataka, kvantifikacije parametara tekuće i istorijske seizmičnosti u Crnoj Gori, zatim seizmotektonska interpretacija seizmoloških podataka, izrada preliminarnih i finalnih seizmoloških biltena, proračun mehanizama žarišta jačih zemljotresa u regionu, ažuriranje baze seizmoloških podataka, osavremenjavanje metoda i kompjuterskih programa za analizu i obradu seizmograma, obavljanje stručne korespondencije sa drugim seizmološkim institucijama u zemlji i inostranstvu i td.
 
     
Pomoćnik direktora
Sektor za hidrografiju, okeanografiju i seizmologiju

UPRAŽNJENO
 
Načelnica Odjeljenja za instrumentalnu i inženjersku seizmologiju
Mr Jadranka Mihaljević

mihaljevic@seismo.co.me
 
 
Načelnica Odjeljenja za analizu i obradu podataka
UPRAŽNJENO
 
Marin Čaveliš
cavelis@seismo.co.me
 
Nataša Kaluđerović
 
 
 
Milena Tomanović
 
 
Srđan Ceković
cekovic@seismo.co.me
 
Nada Hajduković
 
Svetozar Saveljić
saveljic@seismo.co.me
 
 
   
   
 
   
01/11/2022