Katastrofalni zemljotres od 15. aprila 1979. godine

   Prema makroseizmičkim podacima oblast zahvaćena maksimalnim intenzitetom (IX stepeni MCS skale) iznosila je po dužini oko 90 km, a po širini nekoliko kilometara, sa pravcem pružanja SZ - JI. Poznato je da prva izoseista nosi informaciju o karakteru žarišta zemljotresa. Sudeći po karakteristikma prve izoseiste i analizi mehanizma žarišta ovog zemljotresa, rasijedanje stijenskih masa koje grade zemljinu koru u ovom području, odigralo se duž rasjedne linije koja se pruža paralelno obali, a maksimalno oslobađanje energije bilo je na kopnu. Prema podacima dubinskog seizmičkog sondiranja duž linije: ušće Bojane - Bar - Petrovac - Boka Kotorska, postoji dubinski razlom, kojem treba pripisati nastanak glavnog zemljotresa 1979. godine. Poslije dogođenog glavnog zemljotresa manifestovana je blokovska građa gornjeg dijela zemljine kore u ovom dijelu terena. Poprečnim rasjedima na ovom području, gornji dio kore je izdijeljen u blokove koji su i ranije bili seizmički aktivni. Nakon glavnog zemljotresa duž, ovih rasjeda javljali su se vrlo brojni naknadni zemljotresi slabijeg i jačeg intenziteta.

Na slici su prikazana tri akcelerograma zemljotresa od 15. aprila 1979. godine na Crnogorskom primorju, koji su registrovani u Ulcinju, Baru i Petrovcu, respektivno (horizontalna osa je vrijeme u sekundama, a vertikalna ubrzanje u cm/sec2).

 
   
   
 
   
02/06/2013