Gdje se u Svijetu najčešće javljaju zemljotresi?

   Zemljotresi su široko rasprostranjena pojava na čitavoj Zemlji, ali su pri tome vezani za relativno uske zone, koje se često nazivaju i vatreni pojasi. Na slici su epicentri jakih zemljotresa, koji su se tokom poslednjih 20 godina dogododili u Svijetu, prikazani žutom bojom, aktivni vulkani rozom i granice globalnih tektonskih ploča plavom bojom. Najveća seizmička aktivnost je vezana za zone sučeljavanja segmenata zemljine kore i za zone subdukcionih procesa - u kojima se jedan dio zemljine kore (najčešće okeanska kora) podvlači pod drugi dio (najčešće je to kopneni dio zemljine kore). U ovim zonama su locirani vrlo snažni i katastrofalni zemljotresi. Na priloženoj karti najaktivnije seizmogene zone se izdvajaju većim površinama žute boje - na primjer Filipini, Japan, Mediteran, zapadna obala Latinske Amerike, Aljaska, Kamčatka i dr. Za zone razmicanja zemljine kore, po pravilu su vezani nešto slabiji zemljotresi, kao što su: greben centralnog Atlantika, Indijskog okeana, istočnog dijela Tihog okeana i dr. U ovim regionima zemljina kora puca (pri čemu se generišu zemljotresi), razmiče se i pri tome magma popunjava nastalu prazninu u zemljinoj kori i naglo se hladi u kontaktu sa morskom vodom. Pošto ohlađena magma memoriše magnetske karakteristike geomagnetskog polja u trenutku hlađenja, to je moguće analizom uzoraka sa morskog dna proučavati istoriju nastanka zemljine kore u okeanima tokom poslednjih 150-200 miliona godina (zemljina kora ispod svih okeana je mlađa od 200 miliona godina), a na taj način i evoluciju litosfere u cjelosti.

 
   
   
 
   
02/06/2013