Predmet proučavanja seizmologije?

   Seizmologija je nauka o zemljotresima, a ime je dobila od grčkih riječi seismos - potres i logos - nauka. Predstavlja ogranak geofizike kao šire naučne discipline, koja se inače bavi proučavanjem svih fizičkih polja Zemlje. Seizmologija izučava složene procese koji uslovljavaju pripremu i genezu zemljotresa,  zatim procese stvaranja i prostiranja seizmičkih talasa kroz Zemljinu unutrašnjost, tektonske procese u žarištu zemljotresa, mehaničke efekte dejstva seizmičkih talasa na tlu i građevinskim objektima i td. Seizmologija se bavi i utvrđivanjem parametara seizmičkog hazarda (seizmičke opasnosti) širih regiona, zatim seizmičkom mikrorejonizacijom manjih prostora kao što su lokacije gradjevinskih objekata, izučavanjem mogućnosti prognoze  jakih zemljotresa, stvaranjem i kretanjem cunami talasa (velikih talasa koje generišu podvodni zemljotresi) i td.
   Seizmologija, kao zasebna naučna disciplina, nastaje pojavom prvih instrumenata za registrovanje zemljotresa. Prvi kvalitetni instrumentalni zapisi zemljotresa (seizmogrami) registrovani su u XIX vijeku. Na teritoriji Balkana prva instrumentalna registracija zemljotresa izvršena je još 1882. godine, kada je u zagrebačkoj meteorološkoj opservatoriji instaliran jedan mehanički seizmograf. Nešto kasnije, 1904. godine, započela su instrumentalna seizmološka osmatranja u Sarajevu, a odmah zatim (1906. godine) i u Beogradu. U Podgorici, seizmološka stanica je formirana 1. maja 1960. godine. Pojavom savršenijih seizmoloških instrumenata (seizmografa) prije tridesetak godina, značajno je povećan i kvalitet seizmoloških opservacija. Tada se javljaju i prve hipoteze o nastanku zemljotresa.


Digitalni seizmogram sa indikacijom osnovnih primarnih faza seizmičkih talasa
za slučaj zemljotresa sa magnitudom 3.6

    Od istaknutih seizmologa na području nekadašnje Jugoslavije, posebno se ističe prof. dr. Andrija Mohorovičić (1857.-1936.) koji je, proučavajući Pokupski zemljotres iz 1909. godine, prvi put utvrdio osnovnu strukturu Zemljine kore i egzaktno definisao njenu donju granicu. Površ, koja razdvaja Zemljinu koru i omotač zemljinog jezgra, u čast prof. Andrije Mohorovičića, dobila je međunarodno ime Mohorovičićev diskontinuitet. Kao naučnika koji zauzima istaknuto mjesto u jugoslovenskoj seizmologiji i šire, treba posebno istaći prof. Jelenka Mihajlovića, koji je ostvario značajan doprinos seizmologiji kao nauci, detaljnim izučavanjem mnogobrojnih seizmogenih zona Balkana.
 
   
   
 
   
02/06/2013